Home » Tag Archives: lồi rốn

Tag Archives: lồi rốn

Đừng để bé bị lồi rốn

Rốn lồi xấu lắm. Đâu có mẹ nào muốn con như vậy phải không? Vì thế có cách nào giữ cho bé từ lúc sơ sinh không bị lồi rốn không?

Chi tiết »

Làm sao để bé không bị lồi rốn?

Để bé không bị lồi rốn

Chi tiết »